Ce este Casa națională de pensii publice

Casa națională de pensii publice este institutia sau organismul din Romania care administrează și gestionează sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale din tara noastra. Casa Națională de Pensii Publice  pe scurt CNPP este institutia care are competenta necesara pentru calcularea pensiei in functie de stagiul de cotizare.

Casa națională de pensii publice

Casa nationala de pensii din Romania gestioneaza toate pensiile din Romania si modul prin care contribuitorii pot acumula o pensie in functie de stagiul de cotizare si sumele cotizate la fondul de pensie.

În sistemul public de pensii asigurarea este obligatorie, prin efectul legii, pentru anumite categorii de persoane şi facultativă pentru persoanele care doresc să-şi completeze venitul asigurat sau să realizeze stagiu de cotizare.

Gruparea pensiilor la Casa nationala de pensii publice

In momentul de fata in Romania se poate iesi la pensie in anumite situatii iar pensia poate fi catalogata dupa urmtoarele criterii:

 • Pensie pentru limita de varsta;
 • Pensie anticipata sau partiala;
 • Pensie de invaliditate;
 • Pensie de urmas.

Plata pensiei se face lunar, în moneda naţională, personal titularului, tutorelui sau curatorului acestuia, persoanei căreia i s-a încredinţat sau i s-a dat în plasament copilul urmaş sau, după caz, mandatarului desemnat prin procură specială.

casa de pensiiIn anul 2023 punctul de pensie a ajuns la valoarea de 1.785 lei.

Când mă pot pensiona?

Pentru a putea beneficia de pensie este necesar sa aveti un stagiu complet de cotizare de minim 15 ani avand varsta pensionarii de 65 de ani pentru barbati si 63 de ani la femei. Daca aveti un stagiu de cotizare de minim 35 de ani ca puteti pensiona mult mai repede conform cu pensia pentru limita de varsta.

Iti recomandam sa vezi mai multe detalii despre stagiul minim de cotizare

Acte necesare pentru înscrierea la pensia pentru limită de vârstă:

 • cerere tip;
 • cerere pentru înscrierea la pensie pentru limită de vârstă
 • carnetul de muncă (original şi copie);
 • carnetul de asigurări sociale pentru agricultori (original şi copie);
 • alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată;
 • actele de stare civilă ale solicitantului: BI/CI, certificat de naştere şi de căsătorie (original şi copie);
 • livretul militar (original şi copie);
 • diploma de absolvire a învaţământului universitar (original şi copie) şi adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi;
 • adeverinţă privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă (original);
 • adeverinţă privind condiţiile de muncă deosebite, speciale şi/sau alte condiţii (original);
 • procura specială, pentru mandatar (original şi copie);
 • adeverinţă care să ateste perioadele de activitate realizate după data de 1 ianuarie 2011 (original).

Contact Casa Națională de Pensii Publice

Adresa sediul central: Strada Latină, nr. 8, sector 2, București.

Telefon: 031.828.88.00

Telverde CNPP: 0800 826 727

Ca instituţie publică autonomă cu rol fundamental în susţinerea financiară a persoanelor vârstnice, Casa Naţională de Pensii Publice are misiunea de a furniza servicii publice de calitate.

Afla care este vechimea minima pentru pensie pe caz de boala

Calculul pensiei de urmaș

Cuantumul pensiei de urmaş se stabileşte procentual din punctajul mediu anual realizat de susţinător, aferent pensiei pentru limită de vârstă sau oricare altă pensie, în condiţiile legii  sau, după caz, din punctajul mediu anual aferent pensiei de invaliditate gradul I, în funcţie de numărul urmaşilor, astfel:

• 50% – pentru un singur urmaş;

 • 75% – pentru 2 urmaşi;

• 100% – pentru 3 sau mai mulţi urmaşi.

Pensia de urmaş poate fi acordată copiilor și partenerului supraviețuitor, dacă persoana decedată avea calitate de pensionar sau îndeplinea condiţiile pentru obţinerea unei pensii.

De regula Casa nationala de pensii publice ofera toate infromatiile necesare cu privire la situatia dvs atat timp cat se pot prezenta documente valide despre stagiul dvs de cotizare. Sistemul public de pensii este gestionat de CNPP fiind garantat de statul roman.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *